Wat doen wij en waarom?

Wat doen wij & waarom?

In België zijn jaarlijks 19.000 mensen het slachtoffer van een niet-aangeboren hersenletsel. Bij een niet-aangeboren hersenletsel geraakt een deel van de hersenen beschadigd. Niet-aangeboren hersenletsels kunnen allerlei gevolgen hebben voor ons gedrag. Mensen kunnen problemen ervaren met de spraak, het stappen, het zicht, het geheugen of de concentratie. Deze problemen kunnen het zelfstandig functioneren van mensen ernstig beperken.

Sommige beperkingen na niet-aangeboren hersenletsels herstellen spontaan, andere beperkingen herstellen met behulp van revalidatie en sommige beperkingen blijven bestaan. Cognitieve beperkingen, zoals problemen met het geheugen zijn nu nog moeilijk te behandelen. Maar, net zoals dat iemand opnieuw kan leren stappen, geloven veel wetenschappers dat mensen ook andere functies opnieuw kunnen leren. Een van die functies waar op dit moment veel onderzoek naar gebeurt is aandacht of concentratie.

Aandacht is een belangrijke functie van onze hersenen. In ons dagelijks leven moeten wij namelijk heel veel informatie verwerken. Om goed te kunnen functioneren dienen wij een selectie te maken van die informatie. Net zoals dat een student zijn cursustekst markeert, maken mensen voortdurend zo’n selecties. Na een niet-aangeboren hersenletsel kan dit proces van selecteren niet meer goed werken. Wij doen onderzoek naar deze problemen en meer bepaald naar hoe wij deze problemen beter in kaart kunnen brengen en hoe we deze problemen eventueel kunnen behandelen.

Deelname aan onderzoek

Indien u overweegt om deel te nemen aan een wetenschappelijke studie, dan zijn er een aantal zaken die u dient te weten omtrent uw rechten en plichten.

Wat houdt deelname concreet in?

Het onderzoek dat wij doen kan bestaan uit vragenlijsten, pen- en papiertaken waarbij u korte opdrachten dient uit te voeren zoals een rekensom maken, een zin lezen, … en het uitvoeren van eenvoudige computertaken. Deze opdrachten en taken die u uitvoert vormen geen enkel risico voor uw gezondheid.

Deelname aan ons onderzoek kan ook betekenen dat de beeldvorming van uw hersenen uit uw medisch dossier wordt opgevraagd. Deze informatie wordt op een vertrouwelijke manier behandeld.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Als u deelneemt aan ons onderzoek verzamelen wij gegevens over u. Wij stellen bijvoorbeeld vragen over uw medische voorgeschiedenis en bewaren ook gegevens over hoe goed u het doet op de verschillende taken die wij u laten uitvoeren. Daarnaast houden wij ook beelden van uw hersenen bij. Deze informatie wordt op een vertrouwelijke manier behandeld. Dat betekent dat uw naam of andere informatie die u identificeerbaar maakt niet op eenzelfde locatie bewaard wordt als de andere gegevens die wij over u verzamelen. Daarnaast betekent dit ook dat de informatie die wij over u verzamelen enkel gebruikt wordt voor wetenschappelijke doeleinden. De gegevens die wij over u verzamelen kunnen in een publicatie verschijnen, maar enkel op een manier dat u niet identificeerbaar bent.

Wat zijn mijn rechten en plichten?

Vrijwillige Deelname

Deelnemen aan onderzoek gebeurt altijd op vrijwillige basis. Indien u niet wenst deel te nemen aan ons onderzoek dan heeft dit geen gevolgen voor uw medische zorg, de relatie met uw arts of de verpleegkundigen. U wordt altijd op de best mogelijke manier behandeld en verzorgd.

Recht op informatie en geïnformeerde toestemming

Om een vrije en weloverwogen keuze te maken om wel of niet deel te nemen aan een studie, dient de onderzoeker u goed te informeren over het doel en het verloop van de studie. Van de onderzoeker krijgt u een toestemmingsformulier. Door dit document te ondertekenen bevestigt u dat u voldoende werd ingelicht en geeft u schriftelijk uw geïnformeerde toestemming  tot deelname.

Terugtrekkingsrecht

U kan op elk moment tijdens deelname aan onderzoek uw deelname stopzetten. Indien dit gebeurt, zullen de gegevens over u verzameld niet bewaard worden en niet gebruikt worden voor wetenschappelijke doeleinden.

Vertrouwelijkheid van de gegevens

Alle gegevens die binnen het kader van het onderzoek verzameld worden over u worden strikt vertrouwelijk behandeld. In een publicatie van de onderzoeksresultaten blijft uw identiteit geheim.