Psychologische gevolgen van een beroerte

Het Neuropsychologie Lab ontwikkelt instrumenten om de psychologische gevolgen van een beroerte in kaart te brengen en te behandelen, materiaal dat kan gebruikt worden in het kader van psycho-educatie,  en tools om de scoring van neuropsychologische onderzoeken te vergemakkelijken. Op deze pagina vindt u hier meer informatie over.

 


Nederlandstalige versie van de Oxford Cognitive Screen (OCS-NL)

De Oxford Cognitive Screen (OCS-NL) is een korte en efficiënte cognitieve screeningstool die kan worden afgenomen bij patiënten in de (sub)acute fase van een beroerte. De OCS-NL screent de cognitieve domeinen die het meest getroffen worden door een beroerte, namelijk: aandacht, geheugen, taal, numerieke cognitie en praxis. De OCS is zeer inclusief, dit houdt in dat het aangepast is aan patiënten met afasie en neglect. Bovendien is de afname en de scoring van de OCS erg eenvoudig.

Meer informatie over de OCS-NL vindt u hier: https://www.neuropsychologylab.be/ocs-nl/

 


Multimodal Evaluation of  Sensory Sensitivity (MESSY)

De Multimodal Evaluation of Sensory Sensitivity (MESSY) is een vragenlijst om overprikkeling na een hersenletsel in kaart te brengen. De MESSY bevraagt de gevoeligheid voor verschillende soorten prikkels en is aangepast aan mensen met een hersenletsel.  Er zijn twee versies van de MESSY: één versie is te gebruiken terwijl mensen met een hersenletsel opgenomen zijn in een ziekenhuis of revalidatiecentrum en de andere versie is te gebruiken wanneer mensen met een hersenletsel thuis verblijven. Bovendien is de MESSY zoveel mogelijk prikkelarm en kan zij ook gebruikt worden bij neurologisch gezonde ouderen.

Meer informatie over de MESSY vindt u hier: https://www.neuropsychologylab.be/messy/

 


Hemispatial neglect: Engaging Multisensory Immersive Rehabilitation App (HemiRehApp)

Hemispatial neglect: Engaging Multisensory Immersive Rehabilitation App (HemiRehApp) is een multisensorische VR revalidatiespel bedoeld voor mensen met hemispatiaal neglect ten gevolge van een een unilaterale beroerte.

Meer informatie over de HemiRehApp vindt u hier: https://www.neuropsychologylab.be/hemirehapp/