OCS-NL voor Kinderen

OCS-NL voor Kinderen

  • On 23/03/2022

Wat is de OCS-NL?

De Oxford Cognitive Screen (OCS) is een korte en efficiënte cognitieve screeningstool die kan worden afgenomen bij volwassen patiënten met een hersenaandoening. De OCS screent de cognitieve domeinen die het meest getroffen worden door een hersenaandoening, namelijk: aandacht, geheugen, taal, numerieke cognitie en praxis.

Doel van het huidige onderzoek

Wij willen met dit onderzoek de test aanpassen voor gebruik in kinderen,  zodat verschillende vaardigheden van kinderen snel kunnen onderzocht worden. Deze test kan helpen om sneller te weten te komen of kinderen problemen hebben met taal, geheugen en aandacht, bij kinderen die beschadiging van hun hersenen hebben opgelopen (bijvoorbeeld door een ongeval). Om een goede test te kunnen maken moeten wij deze oefeningen eerst uitproberen bij gezonde kinderen, om beter te kunnen zien wat normaal is. 

Wie zal het onderzoek doen?

Prof. Dr. Céline Gillebert, celine.gillebert@kuleuven.be, tel. +32 16 37 27 04
Dr. Charlotte Sleurs, charlotte.sleurs@kuleuven.be, tel. +32 16 19 31 29
Vera Vangeneugden, vera.vangeneugden@student.kuleuven.be
Sara Vandeput, sara.vandeput@student.kuleuven.be

Wie komt in aanmerking om deel te nemen aan het onderzoek?

Kinderen tussen de 6 en 16 jaar die geen hersenaandoening, ontwikkelingsstoornis of leerstofnis hebben, kunnen deelnemen aan de studie,

Waaruit bestaat het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit drie stappen:

  1. Ouders vullen een toestemmingsformulier in.
  2. Kinderen maken tijdens / na de schooluren tijdens max. 1 uur enkele oefeningen die peilen naar aandacht, taal, rekenvaardigheden en geheugen. Deze oefeningen kunnen op school plaatsvinden, tijdens of na de schooluren.
  3. Ouders vullen een elektronische vragenlijst in om demografische gegevens te verzamelen zoals de leeftijd van het kind en de scholingsgraad van de ouder(s).

Hoe kan ik deelnemen?

Download het toestemmingsformulier en stuur het ondertekend terug naar vera.vangeneugden@student.kuleuven.be