OCS-NL: Samenvatting

 

Samenvatting onderzoeksresultaten

Wat was het doel van de studie?

Na een beroerte ervaren veel patiënten problemen in hun denkfuncties. Sommigen worden bijvoorbeeld vergeetachtig, anderen ervaren problemen bij het spreken en nog anderen hebben aandachtsproblemen. U nam recent deel aan een studie over een nieuwe Nederlandstalige test, de OCS-NL, die deze problemen in kaart kan brengen bij patiënten met een beroerte. Het doel van deze studie was om gegevens te verzamelen bij gezonde Vlamingen die geen beroerte hebben doorgemaakt. Deze gegevens dienen om de testresultaten bij patiënten met een beroerte goed te kunnen interpreteren.

Wat waren de bevindingen?

Wij hebben de OCS-NL afgenomen bij 246 gezonde Vlamingen tussen de 22 en 90 jaar oud. We stelden vast dat oudere personen meer moeite hadden met sommige denkfuncties dan jongeren, zoals met het onthouden van woorden en het benoemen van afbeeldingen. Dit laatste resultaat stemt overeen met een gekend fenomeen waarbij ouderen vaker moeite hebben met het zoeken naar woorden en daarbij een “puntje-op-de-tong” gevoel ervaren. Op taken die peilden naar andere denkfuncties, zoals het lezen van een zin of hoofdrekenen, presteerden ouderen dan weer even goed presteerden als jongeren. We vonden geen verschillen tussen mensen met een verschillende beroepsachtergrond, noch inkomen in de prestaties op de OCS-NL.

Conclusie

Deze resultaten toonden aan dat wij vooral rekening dienen te houden met de leeftijd van patiënten die een beroerte hebben gehad wanneer wij hun resultaten op de Oxford Cognitive Screen willen interpreteren. Wij weten namelijk dat ouderen die geen beroerte hebben gehad soms ook moeite hebben met bepaalde deeltaken van onze test.

Referentie

Huygelier, H., Schraepen, B., Demeyere, N., & Gillebert, C.R. The Dutch version of the Oxford Cognitive Screen (OCS-NL): Normative Data and their Association with Age and Socio-economic Status. Aging, Neuropsycholog, and Cognition, in press. (DOI) (PDF)