OCS-NL update

OCS-NL: nieuw onderzoeksplan

Onze onderzoeksgroep werkt rond een project met betrekking tot het gebruik van de Nederlandstalige versie van de Oxford Cognitive Screen (OCS-NL). De OCS-NL is een test die beoogt de denkfuncties in kaart te brengen na een beroerte. Deze test spoort onder andere problemen op in het taalvermogen, geheugen, aandacht functies bij mensen na een beroerte. Binnen dit project verzamelden wij zowel gegevens bij gezonde deelnemers als bij patiënten met een beroerte in verschillende ziekenhuizen zoals UZ Leuven, UZ Gent, ZOL Genk en RevArte.

De gegevens verzameld bij de gezonde populatie werden reeds gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Aging, Neuropsychology and Cognition. U vindt hier een samenvatting van de gegevens.

De gegevens  bij patiënten met een beroerte zullen ons in eerste instantie toelaten na te gaan hoe goed de OCS-NL stoornissen in de denkfuncties kan detecteren. Daarnaast zullen wij deze gegevens ook gebruiken om een nieuwe onderzoeksvraag te beantwoorden. In een nieuw onderzoeksproject, zullen wij met deze gegevens nagaan of een nieuwe methode voor de diagnose van aandachtsstoornissen beter is dan de methoden die gangbaar zijn in de klinische praktijk.

Dit nieuwe onderzoeksproject zal uitgevoerd worden door Hanne Huygelier en Prof. Céline Gillebert, in samenwerking met Prof. Dr. Alessio Toraldo uit de Universiteit van Pavia (Italië).