Deelname aan fMRI-onderzoek

Hartelijk dank voor uw interesse om deel te nemen aan fMRI-onderzoek. Gelieve onderstaande vragenlijst in te vullen om uw deelname mogelijk te maken. Deze persoonlijke gegevens worden anoniem verwerkt, m.a.w. uw identificatiegegevens worden bij eventuele data-analyse verwijderd zodat deze niet tot uw persoon herleid kunnen worden. Conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan u inzage krijgen in de gegevens en eventueel correcties aanbrengen. Een verzoek hiertoe kan u richten tot Prof. Céline Gillebert (celine.gillebert@kuleuven.be). Gelieve bij vragen, onduidelijkheden,... contact op te nemen met Armien Lanssens (armien.lanssens@kuleuven.be, 016/37.36.76).
Please indicate the study/studies you were contacted for
Name (first and last name)
Date of birth (dd/mm/yyyy)
Gender (M/F/Prefer not to answer)
Handedness (Right/Left)
Nationality (Belgian/Dutch/Other)
Please indicate your Dutch proficiency (Fluent/Good/Average/Bad/None)
Please indicate your maximum level of education (Primary education/Secondary education/Higher education)
Number of years of education (starting from primary education, kindergarten not included)
Address (Street, number, postal code, city)
Phone number (0xx(x)/xx.xx.xx)
National register number (xx.xx.xx-xxx.xx) (Please enter "X" if you are not a resident of Belgium)
General practitioner (name and city)
Please review the attached questionnaire for MR examination (**) in detail. Is your answer Yes to one or more of the 20 questions? (No/Yes)
If Yes, please provide a short and clear description
Please review the attached questionnaire for fMRI research (***) in detail. Is your answer Yes to one or more of the 12 questions? (No/Yes)
If Yes, please provide a short and clear description
If you wish to be monetarily compensated for your participation, please enter your bank account number (BExx xxxx xxxx xxxx). If you are a student and you wish to receive credits for your participation, please enter your ID code for the Experiment Management System (xxxxx). If you do not wish to be compensated in any way, please enter "X".
Would you like to be contacted for participation in future research, and allow for your contact information to be added to our database of research participants? (Yes/No)
(*) Verplicht veld/Required field
(**) Klik op de volgende link om de vragenlijst te bekijken : MR vragenlijst
(**) Click the following link to view the questionnaire : MR questionnaire
(***) Klik op de volgende link om de vragenlijst te bekijken : fMRI vragenlijst
(**) Click the following link to view the questionnaire : fMRI questionnaire